DHL’İN GÜNCEL RAPORU
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, pandemi yönetiminde kilit rol oynuyor. Tedarik zincirlerinin çalışır durumda tutulması ve temel sağlık malzemelerinin teslim edilmesinin sağlanması, değerli dersler çıkarılmasına olanak tanıdı.
19.05.2021 Çarşamba

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, pandemi yönetiminde kilit rol oynuyor. Tedarik zincirlerinin çalışır durumda tutulması ve temel sağlık malzemelerinin teslim edilmesinin sağlanması, değerli dersler çıkarılmasına olanak tanıdı.

 

 

Aşı dağıtımının eşi görülmemiş bir hızda gerçekleştirilebilmesi için bu amaca özel yeni hizmetler sunduk. Bu salgının akut evresini başarıyla sonlandırmak için tüm sektörler, endüstriler ve uluslar birlikte çalışmalı. Güçlü ortaklıklar kurmak ve veri analitiğinden yararlanmak kilit öneme sahip olacak.

 

 

Ayrıca, gelecek yıllarda da istikrarlı ve donanımlı bir platform sağlayarak bir yandan mevsimsel dalgalanmalara göre planlama yaparken bir yandan da yüksek hasta ve aşı hacimlerine hazır vaziyette kalmamız, lojistik altyapısını ve kapasitesini korumamız gerekiyor.”

 

 

Dünya toplumları olarak krizi atlatmamıza yardımcı olmak üzere uygulanan politikaların yanı sıra araştırma ve geliştirme alanında, üretimde ve tedarik zinciri yönetiminde de önemli başarılar elde edildi.

 

 

Bu başarıların temeli, tarihteki diğer aşılardan beş kat daha hızlı şekilde bir aşı geliştirilerek ve rekor sürede üretimi artırarak Covid öncesi aşı üretim kapasitelerini dört katına çıkaran araştırma ve geliştirme alanında atıldı.

 

 

Lojistik ve tedarik zinciri ile birlikte hayat kurtaran aşıları dünyanın dört bir tarafındaki hastalara ulaştırdılar. -70°C’ye kadar çıkan benzeri görülmemiş soğuk zincir ihtiyacına rağmen, lojistik sektörü dağıtımı normalden üç kat daha hızlı gerçekleştirebildi.

 

 

Bunun yanı sıra, halk sağlığı ve politika alanındaki aktörlerin aynı anda pek çok tarafı yönetmeye dönük eylemleri, hızlı aşı geliştirme ve konuşlandırma için elverişli bir çerçeve sağladı.

 

 

Küresel aşı dağıtımında iş birliği kilit önem taşıyor

 

 

Yüksek düzeyde bağışıklık sağlanabilmesi için 2021 sonuna kadar küresel çapta yaklaşık 10 milyar doz aşı gerekli. Bununla birlikte, bugüne dek yalnızca dört ülke yüzde 50’nin üzerinde aşılama oranına ulaşabildi ve geri kalan ülke ve bölgelerin çoğu, altyapı bakımından daha az gelişmiş durumda. Bu durum da dağıtımı daha zor hale getiriyor. Aşı dağıtımını hızlandırmak için aşağıdaki alanlara yönelmek gerekiyor:

 

 

Endüstriler ve ülkeler, güçlü ortaklıklar ve destekleyici bir veri omurgası oluşturmaya özel önem vererek iş birliğini teşvik etmelidir.

 

 

Tedarik akışlarının geliş yönünde güvenli gerçekleşebilmesi için proaktif taşıma kapasitesi yönetimi ve paketleme açısından sürdürülebilir iade süreçleri gerekmektedir. Global Covid-19 aşı dozlarının yüzde 95’inden fazlası, sadece sekiz ülkede üretildiği ve aşıların dünyanın dört bir yanına teslim edilmesi gerektiği için bu durum, özellikle kritik öneme sahiptir.

 

 

Aynı zamanda; depoların stratejik konumu, aşı ve yardımcı sağlık malzemeleri akışının senkronizasyonu ile aşılama noktalarının sayısı ve yerleri göz önüne alınarak yerel koşullara göre tasarlanmış “son kilometre” yer dağıtım modelleri yürürlüğe koyulmalıdır.

 

 

(Yeniden) Enfeksiyon oranlarını düşük tutmak ve virüs mutasyonlarının hızını yavaşlatmak için önümüzdeki yıllarda mevsimsel dalgalanmalar hariç tutulmak üzere yılda 7-9 milyar doz aşı gerektiğinden, kurulu lojistik altyapısı ve kapasitesi bu seviyede tutulmalıdır.

 

 

Gelecek için planlama

 

 

Geleceği planlarken aktif ortaklıklar, genişletilmiş küresel uyarı sistemleri, entegre bir salgın önleme ajandası ve hedefe yönelik Ar-Ge yatırımları ile sağlık krizlerinin erken belirlenmesi ve önlenmesi esastır.

 

 

Ayrıca, stratejik açıdan hazırlıklı olmak ve daha verimli müdahale sürelerini garanti altına almak üzere virüsün yayılım alanının sınırlandırılmasına ve önleyici tedbirler alınmasına (örneğin dijital temas izleme ve ulusal stoklar) yönelik çabaların genişletilmesi ve kurumsallaştırılması önerilir.

 

 

İlaçların (tanı ve tedavi için kullanılanlar ve aşılar) hızlı bir şekilde kullanıma sunulmasını kolaylaştırmak için, hükümetler ve üreticiler, “sürekli sıcak” üretim kapasitesi, taslak araştırma, üretim ve tedarik planları kullanmalı ve aynı zamanda yerel dağıtım yeteneklerini genişletmelidir.

 

 

Anahtar Kelimeler
Bu habere ilk yorum yapan siz olun!

Facebook Yorumlar

Yazarlar

Taner AKSOY

Ülkemizde Üniversite Mezunlarının İstidahımı ve Sektörümüzde* Durum

E-Dergi Son Sayımız